Counselling voor kinderen
Naar Paarden Coaching Deze counselling is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.
kinderen kunnen in onze drukke wereld moeite ervaren met het vinden van rust, omgaan met emoties, het zelfvertrouwen, maken van vriendschappen etc.
Ook kan het voorkomen dat er iets op hun pad komt waar ze problemen bij ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheiding van de ouders of het overlijden van een dierbare.
Voor ouders is het niet altijd even makkelijk om hun kind de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Ze zien wel wat hun kind nodig heeft of mag leren, maar het komt nog niet uit de verf. In mijn praktijk wordt er op een ontspannen en persoonlijke wijze gewerkt aan een oplossing, of wordt er gezocht naar een manier om er beter mee om te kunnen gaan. Ouders kunnen rekenen op een luisterend oor, een oordeelloze houding en een prettige samenwerking. Ze worden meegenomen in het proces en zullen handvatten vinden om er thuis mee verder te kunnen. Een Counsellingstraject Het kind komt gedurende een aantal sessies (ongeveer 8 tot 10) in mijn praktijk aan zijn/haar doel werken. Dit wordt gedaan op een voor het kind passende wijze.
Het kind wordt gevolgd in zijn behoeftes en wijze van leren. We werken hierbij veel in de buitenlucht en met verschillende materialen. De counselling wordt soms ondersteund door de inzet van onze pony's en paarden. Ook de ouders zijn vaak van groot belang in het leerproces.
Op de eerste plaats om hun kind te ondersteunen en te helpen.
Daarnaast wordt samen bekeken wat het kind van de ouders nodig heeft en krijgen ouders tips en adviezen mee voor thuis. Een traject start altijd met een intakegesprek, waarin samen met de ouders het doel van de hulp bepaald wordt. Hierop volgen een aantal sessies met het kind (waar wenselijk in combinatie met een ouder). Vervolgens is er een voortgangsgesprek met de ouders, waarna er op afgesproken wijze verder gewerkt wordt.
Een traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Het jonge kind Bij counselling van jonge kinderen is de inzet van de ouders van nog groter belang.
De ouders worden intensief meegenomen in het proces en zullen tips en handvatten ontvangen, zodat het geleerde thuis in de praktijk gebracht kan worden. Dit betekent ook naar de eigen leerpunten kijken.
Het jonge kind komt zelf minder vaak naar de praktijk. Als een kortdurend traject niet past In sommige gevallen is een kort traject niet passend bij de hulpvraag. Het kind heeft bijvoorbeeld meer tijd nodig om doelen te kunnen bereiken. Kijk dan eens onder de andere button van deze website, bij Begeleiding.

 

Anne de Bruijn

Dries 18a  6086AW  Neer

06-53641643 info@praktijkbijanne.nl

Voor mij mag je
zijn wie je bent